Huisartsenpraktijk Huijsman

Ons team

PC Huijsman

Huisarts

Huisarts Paul Huijsman is werkzaam van maandag t/m vrijdag. Naast reguliere huisartsenzorg kunt u ook terecht voor kleine chirurgische ingrepen (zoals moedervlekken verwijderen), het plaatsen van een spiraal, kortdurende psychologische begeleiding en begeleiding van mensen met COPD en astma, Diabetes type 2, Hart en vaatziekten en Ouderzorg. De huisarts maakt gebruik van e-consulten en er is de mogelijkheid voor een videoconsult. Tevens is hij ambassadeur (lid) van het het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging, Afdeling Rotterdam en bestuurslid van het Coöperatie bestuur van de Centrale Huisartsen Posten Rotterdam.

Anita Sterrenberg

Praktijkondersteuner somatiek (POH-s)

Anita is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werkzaam in de praktijk. Zij is gediplomeerd Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) en is werkzaam als praktijkondersteuner Diabetes Mellitus, CVRM, COPD en astma. Zij begeleidt mensen met Diabetes Mellitus type 2, mensen met een (doorgemaakte) hart en vaatziekte of een chronische longaandoening (COPD en astma). Afspraken vinden zowel op de praktijk als thuis plaats (indien noodzakelijk). Sommige afspraken kunnen ook in de vorm van een e-consult of met een videoconsult.

Tania van Weelden

Doktersassistente Plus

Tania is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam in de praktijk als gediplomeerd doktersassistente. Naast afspraken maken en telefonisch advies kunt u bij haar, op afspraak, terecht voor onder andere bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, een uitstrijkje maken, oren uitspuiten, wonden verzorgen en het toedienen van injecties. Tevens verzorgt Tania het Ouderenprogramma binnen de praktijk. Zo brengt ze huisbezoeken aan ouderen en brengt in kaart wie zorg nodig heeft.

Saskia Monna

Praktijkondersteuner GGZ

Saskia Monna werkt sinds maart 2020 bij ons in de praktijk als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Zij is op maandag en woensdag werkzaam tussen 08:00 en 16:00. 

Bij het vermoeden van problematiek op het geestelijk vlak, bijvoorbeeld depressie- , angst- of rouwproblemen, kan de huisarts u naar de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) verwijzen voor een kennismakingsgesprek.

In dit gesprek zal samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welke behandeling of begeleiding nodig is en het beste bij u past. Hierbij werkt de POH-GGZ nauw samen met uw huisarts.

Zonodig kan zij u, afhankelijk van uw klachten, verwijzen naar andere behandelaars voor specialistische hulp. Dit kan in de specialistische GGZ zijn, maar ook bij vrijgevestigde psychiaters of eerstelijns psychologen.

De POH-GGZ valt  volledig onder huisartsenzorg en valt dus niet onder uw eigen risico. Er zijn dus geen kosten aan verbonden.

Sophie Zuijdendorp

Praktijkondersteuner Kinder en Jeugd

Sophie Zuijdendorp  is werkzaam op dinsdag als praktijkondersteuner Kinder & Jeugd (GGZ)

Bij het vermoeden van problematiek op het geestelijk vlak, gedrags- of opvoedproblematiek, kan de huisarts u naar de praktijkondersteuner Kinder&Jeugd verwijzen voor een kennismakingsgesprek.

In dit gesprek zal samen met u en en uw kind bekeken worden welke problemen er spelen en welke behandeling of begeleiding nodig is en het beste bij uw kind past. Zij zal vaak gesprekken met uw kind alleen willen plannen en gesprekken samen met één of beide ouders of verzorgers. Dit hangt uiteraard af van de problematiek. De POH-Kinder & Jeugd (-GGZ) werkt hierbij nauw samen met uw huisarts.

Daarnaast kan zij, afhankelijk van uw klachten, specialistische hulp adviseren, zoals een verwijzing naar de kinder-en jeugdpsychiatrie of opvoedbegeleiding en ondersteuning.

De POH-Kinder & Jeugd (-GGZ) valt volledig onder huisartsenzorg en valt dus niet onder uw eigen risico. Er zijn dus geen kosten aan verbonden.

Destiny Sium

Inval Doktersassistente

Destiny komt vanaf 11 november 2022 het team tijdelijk versterken. Zij zal op wisselende dagen (maandag en dinsdag) werkzaam in de praktijk als doktersassistente. Zij zal 2 tot 3 dagen per week aanwezig zijn. Ze is gediplomeerd doktersassistente. Naast afspraken maken en telefonisch advies kunt u bij haar op afspraak terecht voor onder andere bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, een uitstrijkje maken, oren uitspuiten, wonden verzorgen en het toedienen van injecties.

L. Hamed 

AIO

Dr. Hamed  is afgestudeerd arts en is bezig met haarspecialisatie tot huisarts. Zij doet de laatste 8 maaden van de specialisatie bij ons in de praktijk. U kunt bij haar terecht voor alle huisartsgeneeskundige vragen, ingrepen en b.v. het plaatsen van spiralen. Zij werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag. Donderdag is de vaste studiedag op het Erasmus MC. Dr Hamed werkt zelfstandig, maar zal ook consulten, visites en telefonisch spreekuur samen met de huisarts doen. Dr. Hamed maakt gebruik van e-consulten en er is de mogelijkheid voor een videoconsult. Voor onderwijsdoeleinden kunnen er opnames gemaakt worden. Er wordt altijd gevraagd of u het daar mee eens bent of niet!

Het opleidingsjaar loopt van 5 maart 2024 t/m 4 juni 2025. Na haar opleiding zal zij nog een aantal keer waarnemen in de praktijk.

Nadia Slimi

Praktijkmanager

Nadia is praktijkmanager. Als praktijkmanager coördineert zij de samenhangende operationele en organisatorische bedrijfsprocessen, bewaakt zij de kwaliteit en de realisatie van doelstellingen.