Praktijk informatie
Openingstijden:
08:00-12:30 / 13:15-16:00
010-4160717
Openingstijden:
08:00-12:30 / 13:15-16:00
010-4160717
Openingstijden:
08:00-12:30 / 13:15-16:00
010-4160717
Openingstijden:
08:00-12:30 / 13:15-17:00
010-4160717
Openingstijden:
08:00-12:30 / 13:15-16:00
010-4160717
Openingstijden:
gesloten-gesloten
010-4160717

Ons team

PC Huijsman

Huisarts

Huisarts Paul Huijsman is werkzaam van maandag t/m vrijdag. Op woensdagen is de huisarts meestal een halve dag aanwezig. Huisarts Nicole Kraag (waarnemend huisarts) is dan de hele dag aanwezig. Naast reguliere huisartsenzorg kunt u ook terecht voor kleine chirurgische ingrepen (zoals moedervlekken verwijderen), het plaatsen van een spiraal, kortdurende psychologische begeleiding en begeleiding van mensen met COPD en astma, Diabetes type 2, Hart en vaatziekten en Ouderzorg. Tevens heeft hij wekelijks spreekuur in geriatrisch centrum De Meeuwenhof. Daarnaast is hij voorzitter van Cohaesie UA (de Zorggroep Cohaesie zorgt voor de ondersteuning in de zorg voor mensen met chronische aandoeningen zoals Diabetes type 2, COPD en hart en vaatziekten, zie ook www.cohaesie.nl).

Anita Sterrenberg

POH-S, doktersassistente

Anita is op maandag, dinsdag en donderdag werkzaam in de praktijk.Zij volgt momenteel de opleiding tot gediplomeerd Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) en is werkzaam als praktijkondersteuner Diabetes Mellitus, CVRM en COPD op dinsdag en donderdag. Zij begeleidt mensen met Diabetes Mellitus type 2, mensen met een (doorgemaakte) hart en vaatziekte of een chronische longaandoening (COPD). Haar uren als POH-S worden uitgebreid naar mate de opleiding de afronding naderd.

Op maandag en enkele uren op donderdag, werkt Anita als doktersassistente. Naast afspraken maken en telefonisch advies kunt u bij haar, op afspraak, terecht voor onder andere bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, een uitstrijkje maken, wonden verzorgen en oren uitspuiten.

Tania van Weelden

Doktersassistente Plus

Tania is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam in de praktijk als doktersassistente. Naast afspraken maken en telefonisch advies kunt u bij haar, op afspraak, terecht voor onder andere bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, een uitstrijkje maken, oren uitspuiten, wonden verzorgen en het toedienen van injecties.

Zita Been

Doktersassistente

Zita is inval doktersassistente.
Zij kan u aan de balie en telefonisch aviezen geven, afspraken in plannen en bijvoorbeeld uw medicijnen herhalen. Daarnaast kunt u ook bij haar terecht voor bloeddrukcontrole en bijvoorbeeld urinecontrole.

Dr Soerokromo (AIO)

AIO

Dr. Soerokromo is afgestudeerd arts en is bezig met haar specialisatie tot huisarts. Het eerste jaar van de opleiding doet zij bij ons in de praktijk en deels op het huisartsinstituut van het Erasmus MC. Voordat ze de opleiding begon heeft ze als assistent gewerkt op verschillende afdelingen (waaronder neurologie en cardiologie) in het ziekenhuis.

Dinsdag is Dr. Soerokromo meestal niet aanwezig i.v.m. de vaste studiedag op het Erasmus MC. 

Dr. Soerokromo zal grotendeels zelfstandig consulten doen, maar ook gezamenlijke consulten en visites zullen plaatsvinden. Tevens kunnen er voor onderwijsdoeleinden opnames gemaakt worden. Er wordt altijd gevraagd of u het daar mee eens bent of niet!

Het opleidingsjaar loopt van 1 maart 2019 t/m 28 februari 2020.

Lauren Duysker

Praktijkondersteuner GGZ

Lauren Duysker werkt sinds eind augustus 2019 bij ons in de praktijk als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Zij is op dinsdag en donderdag werkzaam tussen 09:00 en 17:00. 

Bij het vermoeden van problematiek op het geestelijk vlak, bijvoorbeeld depressie- , angst- of rouwproblemen, kan de huisarts u naar de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) verwijzen voor een kennismakingsgesprek.

In dit gesprek zal samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welke behandeling of begeleiding nodig is en het beste bij u past. Hierbij werkt de POH-GGZ nauw samen met uw huisarts.

Zonodig kan zij u, afhankelijk van uw klachten, verwijzen naar andere behandelaars voor specialistische hulp. Dit kan in de specialistische GGZ zijn, maar ook bij vrijgevestigde psychiaters of eerstelijns psychologen.

De POH-GGZ valt  volledig onder huisartsenzorg en valt dus niet onder uw eigen risico. Er zijn dus geen kosten aan verbonden.

 

 

Deborah Leurs

Praktijkondersteuner Kinder en Jeugd

Deborah Leurs  is werkzaam op woensdagmiddag als praktijkondersteuner Kinder & Jeugd (GGZ)

Bij het vermoeden van problematiek op het geestelijk vlak, gedrags- of opvoedproblematiek, kan de huisarts u naar de praktijkondersteuner Kinder&Jeugd verwijzen voor een kennismakingsgesprek.

In dit gesprek zal samen met u en en uw kind bekeken worden welke problemen er spelen en welke behandeling of begeleiding nodig is en het beste bij uw kind past. Zij zal vaak gesprekken met uw kind alleen willen plannen en gesprekken samen met één of beide ouders of verzorgers. Dit hangt uiteraard af van de problematiek. De POH-Kinder & Jeugd (-GGZ) werkt hierbij nauw samen met uw huisarts.

Daarnaast kan zij, afhankelijk van uw klachten, specialistische hulp adviseren, zoals een verwijzing naar de kinder-en jeugdpsychiatrie of opvoedbegeleiding en ondersteuning.

De POH-Kinder & Jeugd (-GGZ) valt volledig onder huisartsenzorg en valt dus niet onder uw eigen risico. Er zijn dus geen kosten aan verbonden.

Joël Verroen

Doktersassistent

Joë is op dinsdag, donderdag en vrijdag werkzaam in de praktijk als doktersassistent. Hij rond binnenkort de opleiding met succes af en is dus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.Naast afspraken maken en telefonisch advies kunt u bij hem op afspraak, terecht voor onder andere bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, een uitstrijkje maken, oren uitspuiten, wonden verzorgen en het toedienen van injecties.