Huisartsenpraktijk Huijsman

Huisregels

Huisregels worden gebruikt om meningsverschillen te voorkomen. Wij gaan ervan uit dat de eerste regel voldoende zou moeten zijn.


In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:

  • Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

  • Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.

  • Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen. Zo willen wij dat u uw mobiel tenminste op stil heeft staan wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts. Ook vragen wij u rekening te houden met andere patiënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.

  • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

  • Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.

  • U maakt geen gebruik van verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.

  • U mag niet roken in de praktijk. Wanneer u wilt roken, vragen wij u vriendelijk dit te melden aan de doktersassistente en vervolgens naar buiten te gaan.

  • U mag in de praktijk geen alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen.

  • U mag in de praktijk geen wapens, van welke soort dan ook, bij u dragen.

  • U mag in de praktijk niet zonder toestemming fotograferen of filmen. Een gesprek met uw behandelaar mag u opnemen voor u zelf (na toestemming). Een opname mag niet openbaar worden gemaakt.


Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.

De huisarts of medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Contact?

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De doktersassistente neemt uw opmerkingen graag in ontvangst