Huisartsenpraktijk Huijsman

Medisch Centrum Oudewal

Op deze site vindt u informatie over de praktijk, openingstijden en spreekuurtijden.
Ook kunt u via de site uw herhaalrecepten aanvragen.

Praktijkinformatie

  • Openingstijden:       maandag t/m vrijdag 8.00 – 12:30 / 13:15 – 16.00

  • Telefoonnummer:   010-4160717

Over Huisartsenpraktijk Huijsman

Sinds februari 2016 is de praktijk NHG geaccrediteerd. Voor meer informatie zie het kopje NHG-accreditatie. In verband met regelgeving zijn wij verplicht om eenmalig uw identiteitsbewijs te controleren, de assistente kan hierom vragen.

Coronavirus

Het Corona-virus beheerst een groot deel van het leven in Nederland. Op dit moment is er helaas sprake van een grote stijging van de besmettingen. Waakzaamheid blijft dus geboden. Hieronder volgt een samenvatting van de afspraken die we hebben gemaakt zodat we iedereen zo goed mogelijk kunnen helpen. Indien daar aanleiding voor is kunnen wij deze aanpassen aan de actualiteit.

  • U wordt alleen gezien op de praktijk na telefonisch contact

  • Het inloopspreekuur is tot nader order afgelast

  • Bestel uw herhaalmediacatie telefonisch of via de herhaalreceptenlijn en kom niet naar de praktijk

  • Er mag maximaal 1 begeleider met de patient mee naar binnen